EU EFRO
Missie en visie
Het is de missie van Mastivax bv om veehouders te helpen bij hun streven om minder antibiotica te gebruiken voor de handhaving van de uiergezondheid en het welzijn van hun melkkoeien. Het hoge antibioticagebruik in mens en dier, overal ter wereld, heeft geleid tot de grootste bedreiging van de mensheid, namelijk de enorme antibioticaresistentie-problematiek. Dit probleem zit in dezelfde orde van grootte als voedselschaarste, opwarming van de aarde en oorlogen en geweld. Mastivax bv ziet het bedrijf als een middel om een significante bijdrage te leveren aan de oplossing van de antibioticaresistentie-problematiek door een alternatief te bieden voor het antibioticagebruik ter bestrijding van uierontsteking (mastitis).
Natuurlijke antistoffen »»
of antibiotica?
Gedreven door innovatie
Mastivax is een biomedisch technologiebedrijf met unieke kennis en kunde op het gebied van het afweersysteem van de melkklier van rundvee tegen mastitisverwekkers. Mastivax heeft innovatieve technologie op het gebied van zuivering van natuurlijke antistoffen (immunoglobulinen) in functionele, dus actieve vorm, die verkregen wordt uit wei van melk en colostrum (biest). In het laboratorium heeft Mastivax systemen ontwikkeld om afweercellen van de koe instructies te geven voor de vernietiging van mastitisbacteriën. De aanpak moet leiden tot een product dat de koe helpt zichzelf te beschermen tegen mastitisverwekkers in haar uier. De Centrale Commissie Dierproeven heeft inmiddels haar goedkeuring gegeven voor het uittesten van dit nieuwe concept op mastitis koeien. Het product zal dienen als vervanger van antibiotica voor.... Lees verder »»
+  NETosis
De neutrofielen (de heldergele stippen) werpen hun eigen DNA uit (de gele slierten) als een web waarin bacteriën gevangen en vervolgens vernietigd worden.
NETosis
+  Opsonisatie
Opsonisatie: de hechting van Immunoglobuline G(IgG)-antilichamen aan het membraan van een pathogene bacterie (rode puntjes) zodat ze opgenomen kunnen worden door neutrofielen (groen gekleurde cellen).
opsonisatie