LinkedIn Logo
Prof. Dr. M.R. Daha
Emeritus Hoogleraar Rijksuniversiteit Leiden, immunologie en ontsteking
 
LinkedIn Logo
Prof. Dr. T.J.G.M. Lam
Hoogleraar Rijksuniversiteit Utrecht (bovine mastitis-management en melkkwaliteit) en R&D manager Gezondheidsdienst voor Dieren
 
LinkedIn Logo
Dr. D. Bonarius
Docent immunologie Van Hall Larenstein Leeuwarden
 
LinkedIn Logo
Dr. B. de Boer
Farmacologie Universiteit Leiden
 
LinkedIn Logo
Dr. J. Koopman
Profibrix BV en Fibriant BV Leiden
 
LinkedIn Logo
J. van Weperen
Veehouder Oosterwolde
 
LinkedIn Logo
Judith ter Schure, Significant Help
Met mijn bedrijf "Significant Help" werk ik met veel plezier samen met Mastivax bv. Ik geef statistisch advies over het ontwerp van de koeproeven en de analyse van de verzamelde data. Ideaal is daarbij dat Mastivax mij al in een vroeg stadium bij de planning van de koeproeven heeft betrokken. Want met de analysemethoden al in het vizier kun je op de beste manier data verzamelen en de meest zuivere conclusies trekken. Door veel met elkaar te praten kan ik mijn kennis delen en kunnen we soepel onze inzichten combineren. Zo hebben we de optimale opzet gevonden dankzij zowel statistische als praktische gegevens over de aard van en het benodigde aantal koeien. Ik kijk uit naar het vervolgproject om samen met Mastivax te werken aan de ontwikkeling van antibioticavervangers voor mastitis koeien.
Judith ter Schure, Significant Help. Contact: judith@significanthelp.nl
Judith ter Schure, Significant Help