Het innovatieve karakter van Mastivax bv heeft uit verschillende sectoren financiële ondersteuning opgeleverd in de loop van de afgelopen jaren sinds haar oprichting. Dit zijn:
 
De ontwikkeling van mucosale vaccins die geschikt zijn gemaakt voor melkvee vond plaats in samenwerking met Mucosis bv en met financiële ondersteuning van het Innovatief Actieprogramma (IAG3) van de provincie Groningen.
 
Een eenvoudig en goedkoop proces voor de zuivering van runder-antilichamen uit melk en colostrum is ontwikkeld in samenwerking met Proxcys bv en met financiële ondersteuning van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN-NIOF).
ProxcysBV_SNN
 
De ontwikkeling van de logistiek voor verzamelen, preservering en processing van colostrum is financieel ondersteund door een Innovatie Prestatie Contract van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (ROVN).
 
Mastivax heeft, bij het opstarten van haar R&D-activiteiten in 2010, een pre-seed lening gekregen van de Stichting BISON Leeuwarden en een donatie van het Stichting Mesdag-Zuivelfonds NLTO.
bison_mesdagZuivelFonds
 
De verdere ontwikkeling van de functionaliteits-testen en de eerste trials met melkvee worden vanaf begin 2015 medegefinancierd door het Fryslân Fernijt IV programma van de provincie Friesland.
 
Natuurlijke antistoffen ter vervanging van preventieve antibiotica. Dit is een samenwerkingsproject met Feyecon Development and Implementation bv