Missie en visie
Het is de missie van Mastivax bv om veehouders te helpen bij hun streven om minder antibiotica te gebruiken voor de handhaving van de uiergezondheid en het welzijn van hun melkkoeien. Het hoge antibioticagebruik in mens en dier, overal ter wereld, heeft geleid tot de grootste bedreiging van de mensheid, namelijk de enorme antibioticaresistentie-problematiek. Dit probleem zit in dezelfde orde van grootte als voedselschaarste, opwarming van de aarde en oorlogen en geweld. Mastivax bv ziet het bedrijf als een middel om een significante bijdrage te leveren aan de oplossing van de antibioticaresistentie-problematiek door een alternatief te bieden voor het antibioticagebruik ter bestrijding van uierontsteking (mastitis).
 
Gedreven door innovatie
Mastivax is een biomedisch technologiebedrijf met unieke kennis en kunde op het gebied van het afweersysteem van de melkklier van rundvee tegen mastitisverwekkers. Mastivax heeft innovatieve technologie op het gebied van zuivering van natuurlijke antistoffen (immunoglobulinen) in functionele, dus actieve vorm, die verkregen wordt uit wei van melk en colostrum (biest). In het laboratorium heeft Mastivax systemen ontwikkeld om afweercellen van de koe instructies te geven voor de vernietiging van mastitisbacteriën. De aanpak moet leiden tot een product dat de koe helpt zichzelf te beschermen tegen mastitisverwekkers in haar uier. Het product zal dienen als vervanger van antibiotica voor droog-te-zetten melkkoeien en als geneesmiddel voor koeien met subklinische of klinische mastitis. Om effectieve antilichamen op te wekken kunnen melkkoeien geprikkeld worden op een door Mastivax ontwikkelde wijze, zodanig dat ze overvloedige hoeveelheden specifieke antistoffen afscheiden in hun colostrum en melk. De antilichamen worden gezuiverd uit de wei met een methode die goedkoop en schaalbaar is zodat het eindproduct betaalbaar is voor veehouders. De antibioticavervanger kan op een eenvoudige manier worden toegediend via de 4 tepelkanalen van de koe.
Filter