Prof. Dr. Herman de Boer (CEO)
LinkedIn Logo
Prof. Dr. Herman de Boer (CEO)
De motivatie voor Herman de Boer om zich te committeren aan de doelstellingen van Mastivax is o.a. gelegen in zijn jeugd op het ouderlijk veehouderijbedrijf; zijn opleiding als microbioloog-biochemicus culminerend in zijn proefschrift dat handelt over de werkingsmechanismen van antibiotica; zijn betrokkenheid bij de allereerste ontwikkeling van de medische biotechnologie voor productie van geneesmiddelen (Genentech Inc San Francisco) en zijn ervaring met de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen gebaseerd op Exon Skipping (Prosensa bv Leiden).

Hij is zijn hele leven lang gefascineerd geweest over het gemak en vernuft waarmee bacteriën zich resistent kunnen maken tegen antibiotica. Tegen die achtergrond heeft hij zich altijd zorgen gemaakt over het gemak waarmee met antibiotica wordt omgegaan in de veehouderij. Naar zijn mening is antibioticaresistentie een minstens evenzo grote bedreiging voor de mensheid als klimaatverandering. Zie verder: www.speakersacademy.nl
 
Ing. Janine Donker
LinkedIn Logo
Ing. Janine Donker
Van jongs af aan wist ik al dat ik met dieren wilde werken en dan het liefst om een bijdrage te leveren aan hun welzijn en gezondheid. Daarnaast wilde ik uitdagend werk, dat nooit saai of eentonig wordt. Chirurgisch werk leek me wel wat. Zodoende kwam ik al snel uit bij het beroep dierenarts. Tijdens de middelbare school leek me de opleiding toch wat te zwaar en eventuele vertraging in de ontwikkeling van mijn carrière door loting wilde ik ook niet oplopen. Hoewel het doel eerst tegenstrijdig leek, heb ik uiteindelijk gekozen voor de opleiding proefdierbeheer op de hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Daarnaast heb ik minors gevolgd in biomedische vakken omdat ik dat erg interessant vond en om mijn laboratoriumvaardigheden te vergroten.

Vanaf mijn afstuderen werk ik bij Mastivax bv. Ik werk op het laboratorium als research associate. Het doel van mijn werk is om de effectiviteit van de antistoffen te testen in een in-vitromodel.
Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van de (komende) dierproeven. Ik vind het mooi dat wat ik vroeger wilde, weer samenkomt hier bij Mastivax, namelijk een bijdrage leveren aan de gezondheid van (in dit geval) de koe door uierontsteking te voorkomen, dan wel te genezen, met een antibioticavrij product. Dat dit indirect ook bijdraagt aan de gezondheid van mensen, omdat het product geen bacterieresistentie opwekt, geeft natuurlijk veel extra toegevoegde waarde.
 
Joris de Vogel
LinkedIn Logo
Joris de Vogel
In mijn opleiding ben ik begonnen op het mbo met de richting chemie. In het derde jaar wilde ik eigenlijk meer naar de biologie toe en ben toen begonnen met Biotechnologie op het hbo. Na mijn propedeuse gehaald te hebben besloot ik terug te gaan naar het mbo om daar mijn stage te gaan doen. Heb stage gelopen bij het ATO-DLO in Wageningen waarbij ik de verantwoordelijkheid kreeg over het hele proces van het verkrijgen van monoklonale antilichamen d.m.v. het fuseren van muismiltcellen met myeloomcellen en de daaraan gekoppelde ELISA-analyses. Dit werk vond ik prachtig en ik wilde dit wel voor een hele lange tijd gaan doen. Mijn eerste baan was bij Seminis Vegetable Seeds, toen nog in Enkhuizen. Hier ging ik aan de slag met plantenprotoplasten. Door het fuseren van steriele met fertiele protoplasten konden we de mannelijke en vrouwelijke planten kruisen op celniveau en dan opkweken tot volwaardige planten. Daarna ben ik bij Microscreen (tegenwoordig BioVisible BV) in Groningen gaan werken. Hier heb ik twaalf jaar gewerkt en veel ervaring opgedaan m.b.t. moleculaire technieken o.a.: DGGE, TGGE, FISH, qPCR & NASBA. Daar heb ik FISH testkits ontworpen en een Legionella-laboratorium opgezet. Inmiddels was ik kwaliteitsmanager geworden.
Eind 2014 ben ik bij Mastivax bv begonnen aan een heleboel nieuwe uitdagingen. Ik werk aan het opzetten van bacteriologisch-analytische systemen w.o. het opzetten van bacterie-cel-killing systeem door runderimmuuncellen. Daarnaast ben ik actief betrokken bij de organisatorische kant van het bedrijf.
 
Jan Smit
LinkedIn Logo
Jan Smit
Na een loopbaan in de zakelijke dienstverlening in de zorgsector ben ik sinds 2014 als financieel manager werkzaam bij Mastivax bv. Daarbij ben ik actief op het gebied van het financieel beheer, de administratieve organisatie, de financiële administratie en de salarisadministratie.
Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging en de verantwoording naar subsidieverstrekkers. Met veel plezier zorg ik ook voor het zakelijk en financieel onderbouwen van subsidieaanvragen.

Mastivax is een plezierige onderneming om bij te werken. Het is een zeer boeiend bedrijf waarin Herman de Boer met een jong enthousiast team medewerkers actief is om mogelijkheden te vinden om op een duurzame manier de sector van de veehouderij vrij te maken van het antibiotica gebruik.