In het laboratorium kunnen we laten zien dat bepaalde mastitisbacteriën worden o​pgenomen​ door witte bloedcellen uit de koe. Dit gebeurt onder invloed van antistoffen en andere componenten uit de koe. De volgende stap is om dit te vertalen naar de situatie in de koeienuier.
 
Eigenschappen van de in ontwikkeling zijnde antibioticavervangers zijn: Lees verder »
 
Infectie en ontsteking van de melkklier, mastitis, is wereldwijd de meest voorkomende ziekte onder melkkoeien. Tot voor kort werden de meeste koeien, aan het eind van hun lactatie, drooggezet met antibiotica. Om het antibioticagebruik in te perken zijn er..... Lees verder »
 
De Centrale Commissie Dierproeven heeft inmiddels haar goedkeuring gegeven voor het uittesten van het nieuwe concept van antibiotoica vervangers op mastitis koeien. Lees verder »