Mastitis
Infectie en ontsteking van de melkklier, mastitis, is wereldwijd de meest voorkomende ziekte onder melkkoeien. Tot voor kort werden de meeste koeien, aan het eind van hun lactatie, drooggezet met antibiotica. Om het antibioticagebruik in te perken zijn er, in de laatste jaren, nieuwe beleidsmaatregelen geformuleerd onder de noemer Selectief Droogzetten. Deze richtlijn stelt dat droog-zetter-antibiotica geweerd dienen te worden als de melk van de koe minder dan 50.000 cellen per ml bevat (voor vaarzen is dit minder dan 150.000).
 
Huidige stand van zaken
In Nederland, en in Europa in z’n geheel, wordt ongeveer 80% van alle koeien behandeld met antibiotica als inleiding op de droogstand. Van alle antibiotica die melkveebedrijven gebruiken belandt 65% in de uier. Desalniettemin blijft mastitis een groot probleem zodat ook het gebruik van antibiotica tijdens de overige fasen van de lactatie noodzakelijk blijft zolang er geen alternatieven voorhanden zijn.
 
Financiële schade voor de veehouderij
De kosten van mastitis voor de veehouder zijn ongeveer €280 per koe per jaar; dit is exclusief de kosten van de antibiotica. In de Nederlandse veestapel (1.2 miljoen koeien) zijn er ongeveer 300.000 mastitis-episodes per jaar. De totale schade voor de veehouder is dus ca. 84 miljoen euro per jaar.