Mastivax bv is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 50152106. Ons adres is Agora 1, 8934 CJ, Leeuwarden. Neem gerust contact op via info@mastivax.nl.

Onze website heeft als doel informatief te zijn. Wij gebruiken geen trackers of cookies om data te verzamelen.

Voor langere tijd bewaren wij alleen gegevens, verkregen via het webformulier, die nodig zijn voor relatiebeheer. Deze gegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving. Indien gewenst verwijderen wij uw gegevens uit ons bestand. In geen geval worden gegevens aan derden verstrekt.