Antibioticaresistentie is wereldwijd één van de grootste problemen die de mensheid bedreigen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt regelmatig dat antibiotica niet meer in staat zijn hun therapeutische werking uit te oefenen vanwege de aanwezigheid van antibioticaresistente bacteriën. In Europa sterven ongeveer 25.000 mensen per jaar vanwege..... Lees verder »
 
In de loop van miljoenen jaren evolutie hebben zoogdieren een buitengewoon krachtig immuunsysteem ontwikkeld om infecties te bestrijden. Een belangrijk onderdeel van dit systeem is hun uitgebreide repertoire antistoffen dat elk dier (en mens) aanmaakt in antwoord op..... Lees verder »
 
De dringende noodzaak om te komen tot een drastische vermindering van het antibioticagebruik in de (melk)veehouderij
De richtlijnen betreffende het antibioticagebruik in de veehouderij worden langzamerhand strikter. Het doel, gesteld in 2007, voor Nederland was om een vermindering van 50% te krijgen in 2013. Dit doel is bereikt. Het antibioticagebruik voor vee bedroeg (in 2007) 550 ton per jaar; in 2012 was dit..... Lees verder »

Antibioticaresistentie in het milieu
Antibioticaresistentie kan zich bewegen van de humane naar de dierlijke sector en omgekeerd. Dit gebeurt via overdracht van DNA van de ene bacteriesoort naar de andere (horizontal gene transfer). Dit is vooral van belang als het gaat om bacteriën die zowel mensen als dieren kunnen infecteren zoals Salmonella en Listeria. Dit alles heeft geleid tot..... Lees verder »